Itämeri työssä on myös onnistuttu“Onnistuminen, hyvä ilmapiiri ja suuret haasteet”. Näitä John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt kuvailee suurimmiksi inspiraation lähteiksi työssään. Onnistuminen on järjestyksessä ennen suuria haasteita, ja Annamari toivookin, että julkisessa keskustelussa puhuttaisiin enemmän myös niistä tuloksista, joita työssä Itämeren hyvän ekologisen tilan aikaan saamiseksi on saavutettu.


“Meidän tulisi viedä tutkimustuloksin hyviksi koettuja keinoja myös kansainväliseen keskusteluun ja tätä kautta lisätä vauhtia rannikkovesien suojelutyössä” Annamari kuvailee.Yksi tämän kaltaisista toimivaksi todetuista keinoista on peltojen kipsikäsittely, joka on suomalainen kustannustehokas ja tuloksekas innovaatio, jolla peltojen fosforivalumaa saadaan välittömästi vähennettyä peräti 50%. Käsittely vähentää myös kiintoainesvalumaa.


Merensuojelun lisäksi tärkeä osa John Nurmisen Säätiön työtä on merellisen kulttuuriperinnön säilyttäminen, ja itseasiassa toimitusjohtajan työhistoria kiteytyy tähän kustantamoiden kautta. Annamari on taustaltaan filosofian tohtori ja kirjallisuuden tutkija, joka aloitti työuransa saksalaisessa kustantamossa ja eteni Suomeen takaisin muuttaessaan Tammen kustannusjohtajan tehtävistä Akateemisen kirjakaupan johtajaksi. Opintovapaalle jäätyään säätiön puheenjohtaja Juha Nurminen houkutteli Annamarin mukaan John Nurmisen Säätiön johtoon.“Säätiöt ovat luotu ikuisiksi ja siten tarkoituksen toteuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Meidän säätiömme työssä työympäristö on se muuttuva tekijä. Uusia tutkimustuloksia tulee jatkuvasti, ja luonnossa tapahtuvat muutokset aiheuttavat myös muutoksia meidän työssämme.”


Itämeri työssä tulee siis uusia aaltoja ja virtauksia, mutta itse meri pysyy paikallaan. Työt merensuojelun parissa eivät varmasti lopu kesken, mutta taaksepäin katsoessa voi todeta, että valtavia harppauksia parempaan suuntaan on jo otettu, eikä ole syytä uskoa etteikö niitä otettaisi myös jatkossa.


John Nurmisen Säätiön missio on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Tämän eteen säätiö toteuttaa tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistaa, että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville. SEASOUND tukee John Nurmisen Säätiön työtä lahjoittamalla euron jokaisesta myydystä lipusta säätiön tärkeään työhön.